12. 7. 2019

Pravidla

Hraním na serveru nebo odesláním sms pro VIP souhlasíš s těmito pravidly.

Práva a povinnosti hráče

 • Práva

 1. Hráč má právo si v případě zabanování (omezení přístupu na serveru) zažádat o odbanování (obnovení přístupu na server), to na podpoře nebo na teamspeak serveru.
 2. Hráč má právo využívat pomoci admin teamu nebo využívat webovou podporu.
 3. Hráč má právo využívat naše služby pouze s jedním účtem na osobu.
 • Povinnosti

 1. Hráč je povinen nahlásit chybu na podporu nebo členovi admin teamu a chybu nezneužívat.
 2. Hráč je povinen nahlásit porušení pravidel členovi admin teamu nebo na podporu.
 3. Hráč nesmí prodávat na službách projektu SkyDropMC.cz cokoliv za reálnou měnu.
 4. Hráč je povinen se řídit pokyny admin teamu.
 5. Je zakázáno se vydávat za člena admin teamu.
 6. Hráč nesmí posílat ostatním hráčům IP adresy, webové stránky a obecně žádné věci týkající se konkurenčních projektů.
 7. Hráč je povinen dodržovat pravidla slušného chování.
 8. Hraním na serveru hráč souhlasí s GDPR.
 9. Hráč nesmí používat modifikace hry nebo software, který by ho zvýhodnil nad ostatními hráči.
 10. Hráč je povinen dodržovat dodatkové pravidla napsané v /pravidla nebo v /help na daném serveru nebo uvedená níže nad dodatky.
 11. Hráč je povinen dodržovat pravidla chatu.
 12. Je zakázáno stavět jakékoliv stavby vyjadřující genocidu, či jiná nevhodná témata.

Pravidla chatu

 • Hráč je povinen dodržovat pravidla chatu.

 1. Je zakázáno používat nadměrně jeden znak nebo velká písmena ve zprávě.
 2. Je zakázáno spamovat. (Je na adminovi, aby usoudil, zda se jedná o spam)
 3. Je zakázáno používání nevhodných, sprostých nebo vulgárních výrazů.
 4. Je zakázáno obtěžování / pomlouvání / provokování / urážení jiných hráčů.
 5. Je zakázáno užívání jiného jazyka než češtiny, slovenštiny a angličtiny.
 6. Je zakázáno odkazování na nelegální aktivity včetně užívání drog a omamných látek.
 7. Je zakázáno odkazování na obsah se sexuálním nebo násilným podtextem.
 8. Je zakázáno vyhrožovat ublížením na zdraví nebo způsobením škody.
 9. Je zakázáno sdílení osobních informací jiného hráče.
 10. Je zakázáno propagovat nebo nabádat k násilí, rasismu nebo nenávisti.
 11. Je zakázáno zesměšňovat jiné hráče na základě jejich náboženské nebo sexuální orientace, případně tělesného / mentálního postižení.
 12. Je zakázáno “žebrat” – Opakované žádosti o itemy nebo herní měnu.
 13. Je zakázáno poučovat adminy o jejich práci. *

* Pokud se hráči domnívají, že admin nejednal v souladu s pravidly, nebo udělil nepřiměřený trest, tak můžou využít naší podpory na discordu.

VIP

 1. VIP hráč obdrží po finančním podpořením serveru.
 2. VIP obdržíte do 24 hodin po odeslání SMS.
 3. Vyhrazujeme si právo pro změnění VIP výhod, ceny a tvaru SMS.
 4. Za špatně odeslanou SMS neneseme odpovědnost.
 5. VIP je na dobu, určenou u daného tarifu.
 6. Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.
 7. VIP nelze přepsat na jiný nick.
 8. VIP je na daný nick, to znamená, že při změně nicku v koupeném minecraft účtu se VIP nepřepíše na nový nick.
 9. V případě zabanování (omezení přístupu na serveru), nemá hráč nárok na vrácení peněz.
 10. VIP nelze vrátit a požadovat vrácení peněz.

TeamSpeak3 server

 1. Hráč je povinen přečíst si a dodržovat pravidla TeamSpeak3 serveru uvedené v popisu místnosti ,,Pravidla TS3 [Čti popisek]“.
 2. O permanentní místnost si musí hráč se zakoupeném VIP zažádat u admin teamu na TeamSpeak3 serveru.

Služby

 1. Projekt SkyDropMC.cz momentálně provozuje Minecraft server, TeamSpeak3 server, Discord server a webové stránky.
 2. Minecraft server: play.SkyDropMC.cz
 3. TeamSpeak3 server: ts3.SkyDropMC.cz
 4. Discord: discord.io/skydrop.
 5. Webové stránky: www.SkyDropMC.cz
 6. Vyhrazujeme si právo na ukončení nebo omezení služeb bez upozornění a bez udání důvodu.
 7. Pokus o poškození, nebo poškození jakékoliv naší služby(např. DDOS) bude nahlášen příslušným správním orgánům.

Dodatková pravidla pro server SkyBlock

 • Hráč nesmí poškozovat jiné hráče a narušovat ekonomiku

 1. Je zakázáno využívat jiných účtů za účelem zisku.
 2. Je zakázáno vytváření ostrovů za cílem jejich vytěžení k zisku.
 3. Je zakázáno prodávat a nakupovat spawnery za jinou měnu, než je serverová měna ($), a to pod hranicí 170 000$.
 4. Je zakázáno povolovat ostrov (přes coop)  hráčům za cílem postavení portálu do netheru.
 5. Je zakázáno stavět portál do netheru na cizím ostrově (přes coop).
 6. Je zakázáno prodávat Shulker boxy, pokud se nejedná o prázdné Shulker boxy nebo o plné Shulker boxy obsahující nastackované itemy stejného typu.
 • Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem zatěžovat server

 1. Je zakázané mít na ostrově velké množství hopperů (násypek).
 2. Je zakázané mít na ostrově přemnožená zvířata.
 3. Je zakázané mít na ostrově příliš rychlé a velké redstone obvody.

Dodatek

 1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit pravidla