Pravidla

Hraním na serveru nebo odesláním sms pro VIP souhlasíš s těmito pravidly.

I. Obecné

Ustanovení termínů
  • Hráčem je myšlena fyzická či právnická osoba využívající jakoukoliv naší službu uvedenou v I. sekci, odstavci h.
  • Banem je myšleno zablokování nebo omezení přístupu k určité službě uvedené v I. sekci, odstavci h.
  • Admin team je tým administrátorů spravující služby uvedené v I. sekci, odstavci h.

a) Práva a povinnosti hráče

Práva
1) Hráč má právo využívat pomoci admin teamu nebo využívat webovou podporu.
2) Hráč má právo využívat naše služby pouze s jedním účtem na fyzickou osobu.
3) Hráč má právo si v případě zabanování/umlčení zažádat o odbanování/odmlčení na emailu [email protected] nebo na discordu v místnosti podpora. Pokud hráč požádá o zrušení trestu déle než 7 dní po jeho udělení nebo 7 dní po jeho uplynutí, je trest automaticky považován za oprávněný a zpětně ho již nelze řešit.
4) Hráč smí obchodovat s herními prvky pouze za pomoci jiných herních prvků vyjma VIP.

Povinnosti
5) Hraním na serveru hráč souhlasí s GDPR.
6) Hráč je povinen nahlásit chybu na podporu nebo členovi admin teamu.
7) Hráč je povinen nahlásit porušení pravidel členovi admin teamu nebo na podporu.
8) Hráč je povinen se řídit pokyny admin teamu.
9) Hráč nesmí zbytečně zatěžovat admin team.
10) Hráč je povinen dodržovat pravidla slušného chování.
11) Hráč je povinen zabezpečit si důkladně účet, tak aby k němu neměl přístup nikdo jiný.
12) Hráč nesmí posílat ostatním hráčům IP adresy, webové stránky a obecně žádné věci týkající se konkurenčních serverů.
13) Hráč nesmí používat modifikace hry nebo software, který by ho zvýhodnil nad ostatními hráči. (př. AutoClicker, AutoCrafting apod.)
14) Hráč nesmí záměrně poškozovat jiné hráče (krádeže, apod.)
15) Hráč je povinen dodržovat dodatkové pravidla napsané v /pravidla nebo v /help.
16) Hráč nesmí záměrně hráčům předávat nepravdivé informace.
17) Hráč nesmí záměrně nabádat ostatní hráče k porušení pravidel.
18) Hráč nesmí používat nevhodný skin nebo nick (např. skin s pohlavními orgány nebo nick obsahující sprosté slovo).
19) Hráč nesmí stavět nevhodné stavby. (např. stavby zobrazující pohlavní orgány, svastiku, propagující genocidu apod.) 
20) Hráč nesmí zneužívat jiných významů slov pro obcházení pravidel.

b) Chat

1) Je zakázáno používat nadměrně jeden znak nebo velká písmena ve zprávě.
2) Je zakázáno spamovat. (Je na adminovi, aby usoudil, zda se jedná o spam)
3) Je zakázáno používání nevhodných, sprostých nebo vulgárních výrazů.
4) Je zakázáno obtěžování / pomlouvání / provokování / urážení jiných hráčů.
5) Je zakázáno užívání jiného jazyka než češtiny, slovenštiny a angličtiny.
6) Je zakázáno odkazování na nelegální aktivity včetně užívání drog a omamných látek.
7) Je zakázáno odkazování na obsah se sexuálním nebo násilným podtextem.
8) Je zakázáno propagování společností, webů či služeb třetích stran. (Reklamy)
9) Je zakázáno vyhrožovat ublížením na zdraví nebo způsobením škody.
10) Je zakázáno sdílení osobních informací jiného hráče.
11) Je zakázáno propagovat nebo nabádat k násilí, rasismu nebo nenávisti.
12) Je zakázáno “žebrat”. (Opakované žádosti o itemy nebo herní měnu)
13) Je zakázáno poučovat adminy o jejich práci. *
14) Je zakázáno zesměšňovat jiné hráče na základě jejich náboženské nebo sexuální orientace, případně tělesného/mentálního postižení.

* Pokud se hráči domnívají, že admin nejednal v souladu s pravidly, nebo udělil nepřiměřený/neoprávněný trest, tak můžou využít naší podpory na emailu [email protected] nebo na discordu v místnosti podpora.

c) Účty

1) Jedna fyzická osoba smí vlastnit pouze jeden herní účet. (Výjimky uděluje admin team)
2) Je zakázáno sdílení účtu. (Sdílení vlastního účtu nebo pokusy o získání přístupu k účtu jiného hráče)
3) Je zakázáno obchodování s účty. (Kupování i prodávání)

d) Hráčské eventy

1) Eventy musí mít jasně uvedené informace ohledně průběhu eventu a výher.
2) Výhra se může skládat jenom z itemů ze hry, z herní měny nebo formou zakoupení VIP(pouze u jednorázových).
3) Eventy můžou být zpoplatněné, a to jenom za itemy ze hry nebo za herní měnu.
4) Hráčské eventy dělíme na:

     1. Jednorázové (Klasické)
      – Musí být určený pro více hráčů.
      – Musí jít dokončit.
      – Musí na ně dohlížet člen admin teamu, o dohled je potřeba si zažádat na Discord podpoře.
     2. Automatické (Automaty)
      – Účast v těchto automatech je výhradně na vlastní nebezpečí, za případný podvod neneseme žádnou odpovědnost.

e) Administrátoři

1) Trestá se nerespektování adminů, například v případě výzvy k ukončení diskuze na dané téma.
2) Je zakázáno zbytečně zatěžovat admina.
3) Je zakázáno zjišťování nebo prozrazování indentity admina.
4) Je zakázáno vydávat se za admina.
5) Je zakázáno vynášet jakékoliv informace (údaje o hráčích, interní informace apod.), ke kterým se administrátor dostane v rámci funkce v admin teamu.

f) VIP

1 ) VIP hráč obdrží po finančním podpořením serveru.
2) VIP obdržíte do 24 hodin po odeslání SMS.
3) Vyhrazujeme si právo pro změnění VIP výhod, ceny a tvaru SMS.
4) Za špatně odeslanou SMS neneseme odpovědnost.
5) VIP je na dobu, určenou u daného tarifu.
6) Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.
7) VIP nelze přepsat na jiný nick.
8) VIP je na daný nick, to znamená, že při změně nicku v koupeném minecraft účtu se VIP nepřepíše na nový nick.
9) V případě zabanování (omezení přístupu na serveru), nemá hráč nárok na vrácení peněz.
10) VIP nelze vrátit a požadovat vrácení peněz.

h) Služby

1) Projekt SkyDropMC.cz momentálně provozuje síť Minecraft serverů, webovou stránku a Discord server.
2) Minecraft server: play.SkyDropMC.cz
3) Discord server: discord.io/skydrop
4) Webová stránka: SkyDropMC.cz
5) Vyhrazujeme si právo na ukončení nebo omezení služeb bez upozornění a bez udání důvodu.
6) Pokus o poškození, nebo poškození jakékoliv naší služby (např. DDOS) bude nahlášen příslušným správním orgánům.

II. Dodatkové pravidla

a) Server SkyBlock 1.16

Hráč nesmí poškozovat jiné hráče a narušovat ekonomiku
1) Je zakázano využívat jiných účtů za účelem zisku.
2) Je zakázano vytváření ostrovů za cílem jejich vytěžení k zisku.
3) Je zakázáno prodávat a nakupovat spawnery jinak než za serverovou měnu ($), a to pod hranici 170 000$.
4) Ja zakázáno prodávat itemy za cenu nižší, než je výkupní cena v serverovém shopu.
5) Je zakázáno pořádání vlastních eventů (nebo rozdávání itemů/herní měny zdarma) bez dovolení admin teamu.
6) Je zakázáno stavět portál do netheru na cizím ostrově (přes coop).
7) Je zakázáno se pohybovat u bossů na /warp bossland bez aktivního zapojení do boje proti bossovi.
Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem zatěžovat server
1) Je zakázané mít na ostrově velké množství hopperu.
2) Je zakázané mít na ostrově přemnožená zvířáta.
3) Je zakázané mít na ostrově příliš rychlé a velké redstone obvody.

b) Vanilla

1) Griefing, nebo-li ničení staveb ostatním hráčům na serveru bez jejich souhlasu je přísně trestáno!

c) Discord

1) Je zakázáno sdílení jakéhokoliv NSFW obsahu.
2) Hráč je povinen dodržovat pravidla chatu i v ticketech.
3) Hráč je povinen dodržovat pravidla slušného chování i v hlasových místnostech a voicechatech.
4) Hráč je povinen využívat dané místnosti pouze k tomu, k čemu jsou určené.
5) Je zakázáno sdílení jakýkoliv škodlivých souborů.
6) Je zakázáno používání nevhodných emotikonů a gifů či emotikonů a gifů s nevhodným názvem.
7) Je zakázáno záměrně obcházet automatickou moderaci chatu například děláním mezer uprostřed slova.

III. Dodatek

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit pravidla.