10 ledna, 2020

Pravidla

Hraním na serveru nebo odesláním sms pro VIP souhlasíš s těmito pravidly.

Práva a povinnosti hráče

Práva
Hráč má právo využívat pomoci admin teamu nebo využívat webovou podporu.
Hráč má právo využívat naše služby pouze s jedním účtem na fyzickou osobu.
Hráč má právo si v případě zabanování/umlčení (omezení přístupu na server/zákaz psaní do chatu) zažádat o odbanování/odmlčení (obnovení přístupu na server/obnovení psaní do chatu) na emailu podpora@SkyDropMC.cz nebo na discordu v roomce podpora. Pokud hráč požádá o zrušení trestu déle než 7 dní po jeho udělení nebo 7 dní po jeho uplynutí, je trest automaticky považován za oprávněný a zpětně ho již nelze řešit.

Povinnosti
Hraním na serveru hráč souhlasí s GDPR.
Hráč je povinen nahlásit chybu na podporu nebo členovi admin teamu.
Hráč je povinen nahlásit porušení pravidel členovi admin teamu nebo na podporu.
Hráč je povinen se řídit pokyny admin teamu.
Hráč nesmí zbytečně zatěžovat admin team.
Hráč je povinen dodržovat pravidla slušného chování.
Hráč je povinen zabezpečit si důkladně účet, tak aby k němu neměl přístup nikdo jiný.
Hráč nesmí posílat ostatním hráčům IP adresy, webové stránky a obecně žádné věci týkající se konkurenčních serverů.
Hráč nesmí používat modifikace hry nebo software, který by ho zvýhodnil nad ostatními hráči. (př. AutoClicker, AutoCrafting apod.)
Hráč nesmí záměrně poškozovat jiné hráče (krádeže, apod.)
Hráč je povinen dodržovat dodatkové pravidla napsané v /pravidla nebo v /help.
Hráč nesmí záměrně hráčům předávat nepravdivé informace.

Chat

Je zakázáno používat nadměrně jeden znak nebo velká písmena ve zprávě.
Je zakázáno spamovat. (Je na adminovi, aby usoudil, zda se jedná o spam)
Je zakázáno používání nevhodných, sprostých nebo vulgárních výrazů.
Je zakázáno obtěžování / pomlouvání / provokování / urážení jiných hráčů.
Je zakázáno užívání jiného jazyka než češtiny, slovenštiny a angličtiny.
Je zakázáno odkazování na nelegální aktivity včetně užívání drog a omamných látek.
Je zakázáno odkazování na obsah se sexuálním nebo násilným podtextem.
Je zakázáno propagování společností, webů či služeb třetích stran. (Reklamy)
Je zakázáno vyhrožovat ublížením na zdraví nebo způsobením škody.
Je zakázáno sdílení osobních informací jiného hráče.
Je zakázáno propagovat nebo nabádat k násilí, rasismu nebo nenávisti.
Je zakázáno “žebrat”. (Opakované žádosti o itemy nebo herní měnu)
Je zakázáno poučovat adminy o jejich práci. *
Je zakázáno zesměšňovat jiné hráče na základě jejich náboženské nebo sexuální orientace, případně tělesného/mentálního postižení.

* Pokud se hráči domnívají, že admin nejednal v souladu s pravidly, nebo udělil nepřiměřený/neoprávněný trest, tak můžou využít naší podpory na emailu podpora@SkyDropMC.cz nebo na discordu v roomce podpora.

Účty

Jedna fyzická osoba smí vlastnit pouze jeden herní účet. (Výjimky uděluje admin team)
Je zakázáno sdílení účtu. (Sdílení vlastního účtu nebo pokusy o získání přístupu k účtu jiného hráče)
Je zakázáno obchodování s účty. (Kupování i prodávání)

Hráčské eventy

Eventy musí mít jasně uvedené informace ohledně průběhu eventu a výher.
Výhra se může skládat jenom z itemů ze hry nebo z herní měny.
Eventy můžou být zpoplatněné, a to jenom za itemy ze hry nebo za herní měnu.
Hráčské eventy dělíme na:

  1. Jednorázové (Klasické)
    Musí být určený pro více hráčů.
    Musí jít dokončit.
    Musí na ně dohlížet člen admin teamu.
  2. Automatické (Automaty)
    Účast v těchto automatech je výhradně na vlastní nebezpečí, za případný podvod neneseme žádnou odpovědnost.

Administrátoři

Trestá se nerespektování adminů, například v případě výzvy k ukončení diskuze na dané téma.
Je zakázáno zbytečně zatěžovat admina.
Je zakázáno zjišťování nebo prozrazování indentity admina.
Je zakázáno vydávat se za admina.

VIP

VIP hráč obdrží po finančním podpořením serveru.
VIP obdržíte do 24 hodin po odeslání SMS.
Vyhrazujeme si právo pro změnění VIP výhod, ceny a tvaru SMS.
Za špatně odeslanou SMS neneseme odpovědnost.
VIP je na dobu, určenou u daného tarifu.
Vyhrazujeme si právo na odebrání VIP bez udání důvodu.
VIP nelze přepsat na jiný nick.
VIP je na daný nick, to znamená, že při změně nicku v koupeném minecraft účtu se VIP nepřepíše na nový nick.
V případě zabanování (omezení přístupu na serveru), nemá hráč nárok na vrácení peněz.
VIP nelze vrátit a požadovat vrácení peněz.

TeamSpeak3 server

Hráč je povinen přečíst si a dodržovat pravidla TeamSpeak3 serveru uvedené v popisu místnosti ,,Pravidla TS3 [Čti popisek]“.
O permanentní místnost si musí hráč se zakoupeném VIP zažádat u admin teamu na TeamSpeak3 serveru.

Služby

Projekt SkyDropMC.cz momentálně provozuje Minecraft server a TeamSpeak3 server.
Minecraft server: play.SkyDropMC.cz
TeamSpeak3 server: ts3.SkyDropMC.cz
Vyhrazujeme si právo na ukončení nebo omezení služeb bez upozornění a bez udání důvodu.
Pokus o poškození, nebo poškození jakékoliv naší služby (např. DDOS) bude nahlášen příslušným správním orgánům.

Dodatek

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit pravidla.